Gà tía chân xánh trạng 285
2,000,000 đ
Nghĩa Hành
Khác
Đòn chết gà
5,000,999 đ
Bình Sơn
Khác
Gà tơ vừa cắt tích
1,200,000 đ
TP Quảng Ngãi
Khác
Tía chân xanh đẹp chạng 28.5
1,800,000 đ
Bình Sơn
Khác
Gà có video
2,000,000 đ
Bình Sơn
Khác
Gà đông tảo
200,000 đ
Quảng Ngãi
Khác
Có con gà để ae chơi
1,500,000 đ
Bình Sơn
Khác
gà ô chân vàng điểm cựa
1,000,000 đ
Sơn Tịnh
Khác
Bên trên