Đất

Đất khu dân cư Phước Thạnh 18tr/m2
2,256,000,000 đ
TP Quảng Ngãi
Khác
ĐẤT RẺ BÈO - NGHÈO CŨNG CÓ TIỀN MUA
1,700,000,000 đ
TP Quảng Ngãi
Khác
Bên trên